ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์เข้าร่วมอำเภอโคกโพธิ์ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ สาขาการทำสบู๋สมุนไพร ตำบลท่าเรือ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Hasamah

 

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพเหมาะสมกับวัยแลผู้สูงอายุ กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ ภูมิปัญญา  หลักสูตร  การจักรสานย่านลิเภา  ตำบลบางโกระ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Hasamah

โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาและทาสีรั้วมัสยิดอาอิสลามบ้านควนแปลงงู (กรป)