ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

ประชุมสัมมนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หัวข้อ การพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0

ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานปัตตานี

เขียนโดย Hasamah

 

พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดปัตตานี กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ  หลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูน ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์เข้าร่วมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านท่าคลอง ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ให้บริการประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งงานว่าง ประชาสัมพันธ์ ม 40  สาธิตการทำขนมจิบให้กับผู้ใช้บริการ