ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานตำบลทรายขาวให้บริการด้านแรงงานทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน สาธิตอาชีพการทำไข่เค็มสมุนไพร ให้กับประชาชนในพื้นที่

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์  จัดโครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ กิจกรรม ปลูกต้นไม้สู่ชุมชน ปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำ  ณ บ้านท่าคลอง  ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ 

โดยนาย เอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด