ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานตำบลทุ่งพลา ให้บริการด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สาธิตอาชีพ การทำไข่เค็มสมุนไพร

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมโครงการศุกร์สันติสุข ณ มัสยิดบ้านสวนนอก ตำบลช้า่งให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ ให้บริการด้านแรงงานทุกภารกิจของกระทรววงแรงงาน สาธิตการทำกรืโปะทอด  โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอโคกโพธิ เป็นประธานในพิธีเปิด