ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ รณรงค์วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด  ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิื

เขียนโดย Hasamah

                          บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์  เข้าร่วมงานบัณฑิตน้อย/ปัจฉิม  ป.6 ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ  บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง                                                  ประชาสัมพันธ์ ม.40 สาธิตอาชีพการทำข้าวอบเนย  

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ยินดีต้อนรับ  ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประำกระทรวงแรงงาน ( ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง)มองของเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ ตำบลนาเกตุ และตำบลทรายขาว