ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

 

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562