ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

เปิดรับสมัคร ช่างแอร์ ฝึกอบรมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่วงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเลีก  สมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมตลาดประชารัฐ ( เพิ่มสุข ) อำเภอโคกโพธิ์ ให้บริการประชาสัมพันธ์  ตำแหน่งงานว่าง  ประชาสัมพันธ์ ประกันสังคม ม 40 สาธิตการทำข้าวโพดอบเนย ให้กับผู้มาใช้บริการ