ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย parina

โครงการพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์แรงงานประจำอำเภอ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพืี่องานประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการด้านแรงงาน
เขียนโดย Hasamah

โครงการ ประชุมเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2560