ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ สาธิตการทำไข้กวาดจากก้านมะพร้าว ในงานกาดชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562