ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah
 

          ฝึกอบรม  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ รับรุ่นเดียวเท่านั้น จำนวน 20 คน  สมัครฝึก                ที่สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  23 ปัตตานี

เขียนโดย Hasamah

26 ต.ค. 60 : ธ สถิตย์ในใจนิจนิรันดร์ : ชาวแรงงาน'ตานี ขอกราบบังคมลา น้อมเกล้าฯ แทบพสุธา ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย....ประมวลภาพกิจกรรมถวายพ่อภูมิพล

เขียนโดย Hasamah

 บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีรับแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าว จังหวัดปัตตานี

 

อ่านเพิ่มเติม: ศุนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่าวด้าวจังหวัดปัตตานี