ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah
บัณฑิตแรงงานตำบลนาเกตุเข้าร่วมโครงการขันหมาก บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ 
เขียนโดย Hasamah
บัณฑิตแรงงานตำบลปากล่อ มอบถุงพระราชทานให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
เขียนโดย Hasamah
บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์เข้าร่วมมหกรรมสินค้าชุมชน "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"                         OTOP ครั้งที่  ๑๗   ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโคกโพธฺ์  อำเภอโคกโพธิ์   จังหวัดปัตตานี