ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

/

นางสุจินดา   บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี  สุถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ หนึ่ง กิจกรรม แรงงานตานีร่วมทาสีและปรับภูมิทัศน์ตาดีกานูรูลยันนะห์   โดย นายวิชิต  อ่อนทองอินปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)เป็นประธานในพิธีเปิด 

เขียนโดย Hasamah

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์  เข้าร่วมอำเภอญยิ้ม ณ บ้านล้อแตก  หมู่ที่ 5 ตำบลบางโกระ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประชาสัมพันธ์ ม 40  สาธิตอาชีพ การทำขนมอบเนย ให้บริการผู้มาใช้บริการ

เขียนโดย Hasamah

 

ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศุนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ ให้บริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้กับผู้มาใช้บริการ