ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์เข้าร่่วมอำเภอเคลื่อนที่ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ณ มัสยิดบ้านควน ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง  สมัครประชาสัมพันธ์ ม 40 สาธิตอาชีพทำข้าวโพดอบเนย 

เขียนโดย Hasamah

 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
เขียนโดย Hasamah

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ