ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

แผนที่ศูนย์แรงงาน

เขียนโดย Hasamah
ฮิต: 884
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแรงงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2560
ขอแสดงความยินดี กับนายมะยากี ดาโอะ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลโคกโพธิ์ ที่ได้รับคักเลือกเป็น                      บัณฑิตแรงงานดีเด่น ระดับจังหวัดปตตาานี ประจำปีงบประมาณ 2560