ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์  ให้บริการ ณ ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ ให้บริการตำแหน่งงานว่าง  สมัครงานด้วยตู้ job box 

เขียนโดย Hasamah

เปิดรับสมัคร ช่างแอร์ ฝึกอบรมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่วงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเลีก  สมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปัตตานี