ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah
โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่  29 มิถุนายน 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ร่วมใจ สร้างพลังทำความดี แรงงานตานีสู่ชุมชนทาสีศาลาและทำความสะอาดวัดสุนทรวารี