ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

หน้าหลัก

เขียนโดย Hasamah
ฮิต: 8

วันที่ 24 มิถุนายน นายขรรค์เพชร์  บุษรานนท์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ 

เปิดโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) จังหวัดปัตตานี  หลักสูตรการทำขนมกะหรี่บั๊ป ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน ณกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนลังงา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี