ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

หน้าหลัก

เขียนโดย Hasamah
ฮิต: 14

บัณฑฺิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ร่วมกันประชาสัมพันธ์และแนะนำสำหรับประชาชนเรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์