ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

หน้าหลัก

เขียนโดย Hasamah
ฮิต: 482

/

นางสุจินดา   บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี  สุถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ หนึ่ง กิจกรรม แรงงานตานีร่วมทาสีและปรับภูมิทัศน์ตาดีกานูรูลยันนะห์   โดย นายวิชิต  อ่อนทองอินปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)เป็นประธานในพิธีเปิด