ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

หน้าหลัก

เขียนโดย Hasamah
ฮิต: 420

 

ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศุนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ ให้บริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้กับผู้มาใช้บริการ