ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

หน้าหลัก

เขียนโดย Hasamah
ฮิต: 432

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานระดับอำเภอของบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี  ณ บารารีสอทร์ จังหวัดปัตตานี