ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

หน้าหลัก

เขียนโดย Hasamah
ฮิต: 390

จังหวัดปัตตานี  จัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของพลังของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562