ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

หน้าหลัก

เขียนโดย Hasamah
ฮิต: 724

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธฺิ์  เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานีเพื่อการสร้างการรับรุ้และความเข้าใจถึงหลักประกันสังคมตามมาตรา 40