ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์  เข้าร่วมต้อนรับประธานและรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้

เขียนโดย Hasamah

วันที่ 19 กุมภถาพันธ์  2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกิจกรรม ชวนกัน ไปวัดราษฎร์  รัฐ สุขใจ ณ บ้านคลองช้าง  ตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิื  จังหวัดปัตตานี  ให้บริการด้านแรงงานทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน  บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์  สาธิตอาชีพ  การทำสลัดโร 

เขียนโดย Hasamah

วันที่ 19 กุมภถาพันธ์  2564  บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกิจกรรม ชวนกัน ไปวัดราษฎร์  รัฐ สุขใจ ณ บ้านคลองช้าง  ตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิื  จังหวัดปัตตานี  ให้บริการด้านแรงงานทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน  บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์  สาธิตอาชีพ  การทำสลัดโร