ศูนย์แรงงานอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์,
จ.ปัตตานี 94120

เขียนโดย Hasamah

วันที่ ๑๓ มีนาคม โดย นายเศวต  เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนึกรักบ้านเกิด กิจกรรมทาสีรั้วมัสยิด บ้านสามยอด หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกโพธิ์           อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมีนาคม 2562 

เขียนโดย Hasamah

บัณฑิตแรงงานตำบลบางโกระเข้าร่วมกินน้ำชาสัญจรประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมในวันนี้