ศูนย์แรงงานอำเภอกะพ้อ ,
จังหวัดปัตตานี 94230

(091) 8477876
labourkapho@gmail.com

เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 16 มิ.ย.2563 ผู้แทนจาก สพร.23 ปัตตานี ปลัดอำเภอ บัณฑิตแรงงาน ดำเนินการชี้แจงแนวทางการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 วันพุธ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกะพ้อ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 วันจันทร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ/ผอ.ศปก.กะพ้อ มอบหมายให้ นายวาฮิดล ตะเหลบ

อ่านเพิ่มเติม: ตู้ปันสุข