ศูนย์แรงงานอำเภอกะพ้อ ,
จังหวัดปัตตานี 94230

(091) 8477876
labourkapho@gmail.com

เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 

 เมื่อวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ประชุม/ฟังบรรยาย/ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานระดับอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม: จัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานระดับอำเภอ
เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี ปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีปิดโครงการฝึกอาชีพฯ ภายในอำเภอกะพ้อ
เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 

วันแรกของการฝึกอบรมอาชีพในสาขาการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ (เก้าอี้อเนกประสงค์) ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฏาคม 2562 ณ บ้านบาโงซาเมาะ หมู่ที่ 3 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมฝึกอาชีพภายในพื้นที่