ศูนย์แรงงานอำเภอกะพ้อ ,
จังหวัดปัตตานี 94230

(091) 8477876
labourkapho@gmail.com

เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 บัณฑิตแรงงานอำเภอกะพ้อ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์แรงงานประจำอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการด้านแรงงาน