สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Saleena

สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๑

อ่านเพิ่มเติม: สำนึกรักบ้านเกิดฯ ครั้งที่ ๑๑
เขียนโดย Saleena

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดปัตตานี  ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: บรง.ประชุมประจำเดือน พ.ค.61