สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Saleena

แรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ นิเทศ ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ

อ่านเพิ่มเติม: แรงงานจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานอำเภอมายอ
เขียนโดย Saleena

แรงงานจังหวัดปัตตานี นิเทศงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม: นิเทศงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ อ.มายอ จ.ปน ปี 2562