สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Saleena

  

โครงการคลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จ.ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการคลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จ.ปัตตานี
เขียนโดย Saleena

“ประชารัฐร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์จังหวัดปัตตานี” ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม: “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์จังหวัดปัตตานี” ประจำปี 2560
เขียนโดย Saleena

    สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการ พัฒนาเว็บไซต์ให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์แรงงานประจำอำเภอระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี