สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Saleena

ประชุมคณะทำงานบัณฑิตแรงงาน จ.ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะทำงานบัณฑิตแรงงาน จ.ปัตตานี