สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ประชุมเชิงปฎิบัตการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฎิบัตการบัณฑิตแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2560

บัณฑิตแรงงาน อำเภอยะรัง ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงาน อำเภอยะรัง ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานฯ