สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Saleena

ประชุมเชิงปฎิบัตการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฎิบัตการบัณฑิตแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2560
เขียนโดย Saleena

บัณฑิตแรงงาน อำเภอยะรัง ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงาน อำเภอยะรัง ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานฯ