สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Saleena

 

พ่อภูมิพล สถิตในดวงใจลูกหลานชาวแรงงานตานี

อ่านเพิ่มเติม: พ่อภูมิพล สถิตในดวงใจลูกหลานชาวแรงงาน’ตานี
เขียนโดย Saleena
กิจกรรมเด่น ปี 60 ของบัณฑิตแรงงาน'ตานี ตอนที่1

 

กิจกรรมเด่น ปี 60 ของบัณฑิตแรงงาน'ตานี ตอนที่2

 

กิจกรรมเด่น ปี 60 ของบัณฑิตแรงงาน'ตานี ตอนที่3