สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Saleena

 

รวมพลังเครือข่ายแรงงาน'ตานีทำความดีถวายพ่อภูมิพล

อ่านเพิ่มเติม: รวมพลังเครือข่ายแรงงาน'ตานีทำความดีถวายพ่อภูมิพล