สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Saleena

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๖

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ ๖
เขียนโดย Saleena

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ ๓

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ ๓
เขียนโดย Saleena

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จ.ปน. เดือน พ.ย 60

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จ.ปน. เดือน พ.ย 60