สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๑

อ่านเพิ่มเติม: สำนึกรักบ้านเกิดฯ ครั้งที่ ๑๑

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดปัตตานี  ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: บรง.ประชุมประจำเดือน พ.ค.61

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๖

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ ๖