สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

เขียนโดย Saleena
ฮิต: 886

แรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ นิเทศ ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ

               เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่นิเทศงานการดำเนินงานของศูนย์แรงงานประจำอำเภอมายอ และมอบนโยบายการดำเนินงาน 13+4+7 ตามนโยบายหลักของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2562