สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 484

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์แรงงานอำเภอ
หลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาแอพลิเคชั่น เพื่องานประชาสัมพันธ์ ปบประมาณ 2561

            สำนักงาแรงงานจังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการ พัฒนาเว็บไซต์ ให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์แรงงานอำเภอ  หลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาแอพลิเคชั่น เพื่องานประชาสัมพันธ์ ปบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี