สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

เขียนโดย Saleena
ฮิต: 519

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จังหวัดปัตตานี  ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภคม ๒๕๖๑  :  ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้กำกับบัณฑิตแรงงานร่วมพบปะและมอบหมายภารกิจของหน่วยงานให้แก่บัณฑิตแรงงานเพื่อดำเนินงานในพื้นที่  ตลอดจนชี้แจงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมพญาตานี ๒ โรงแรม เซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตตานี จังหวัดปัตตานี