สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

เขียนโดย Saleena
ฮิต: 354

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๖

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายขรรค์เพชร์  บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี  ร่วมกิจกรรมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บัณฑิตแรงงานมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายด้านแรงงานในลักษณะกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีนายนายมุกตา จิใจ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายยาเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ กูโบร์แนปาแด  หมู่ที่ ๕ ตำบลยะรัง  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี