สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

เขียนโดย Saleena
ฮิต: 346

จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการ สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ ๓

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ่าเอกพันธ์ชิต กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหริ่ง  ร่วมกิจกรรมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้บัณฑิตแรงงานมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายด้านแรงงานในลักษณะกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยมี นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ กูโบร์โต๊ะแวยูตง บ้านแหลมดิน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแรต  อำเภอยะหริ่ง