สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

เขียนโดย Saleena
ฮิต: 466

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จ.ปน. เดือน พ.ย 60

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  :  ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมี จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้กำกับบัณฑิตแรงงานร่วมพบปะและมอบหมายภารกิจของหน่วยงานให้แก่บัณฑิตแรงงานเพื่อดำเนินงานในพื้นที่  ตลอดจนชี้แจงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 โรงแรม มายการ์เดนส์ ปัตตานี