สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 1446

ประชุมเชิงปฎิบัตการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม 2560

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 : สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุม บัณฑิตแรงงานจัหงวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ร่วมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน  และได้แนะนำ บัณฑิตแรงงาน ประจำศูนย์แรงงานอำเภอหนองจิก และ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลทุ่งพลา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบัณฑิตแรงงานฯ แก่ ห้วหน้าส่วนและบัณฑิตแรงงานคนอื่นๆ  ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี