สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 2000

บัณฑิตแรงงาน อำเภอยะรัง ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  : นายวิชาญ  ม่วงใหม่  แรงงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่่ ร่วมโครงการ คลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 10

 ดำเนินงานโดย บัณฑิตแรงงานอำเภอยะรัง  ณ ลานค้าชุมชนเทศบาลตำบลยะรัง  หมู่ที่ 3  ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพบปะ ประชาสัมพันธ์ และแนะนำการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด