สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 1465

ยินดีต้อนรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 สำนักงาแรงงานจังหวัดปัตตานี ดำเนินการเซ็นสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นบัณฑิตแรงงาน ประจำตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์  และบัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอหนองจิก