สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 1260

  

โครงการคลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานีบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการ คลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จ.ปัตตานี   ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม  อำเภอเมืองปัตตานี