สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

รูป
บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
ที่อยู่:
ยะหริ่ง
ปัตตานี
ไทย
โทรศัพท์:
073335159
โทรสาร:
073335159
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
0810950813