เข้าสู่ระบบ

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี

    สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการ พัฒนาเว็บไซต์ให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์แรงงานประจำอำเภอระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

 

 

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี    ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (ชั้น 1)
ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000
โทร/แฟกส์   073-335159
©2017