เข้าสู่ระบบ

โครงสร้างบุคลากร

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

 

 

แรงงานจังวหวัดปัตตานี

 

   
จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นายขรรค์เพชร์  บุษรานนท์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   
นางสาวขนิษฐา  หะยีมะแซ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นางสาวสวพร  แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
   
นางรอฮานิง  มะหะจิ
พนักงานพิมพ์ ส3
นางกิมิฑา  ผอมฉิม
นักวิชาการแรงงาน
   
 นายภาณุ   เส้งเล่ง
พนักงงานขับรถยต์ ส2
 นายสายันต์  สังข์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนูรฮายาตี   ปูเตะ
บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
นางซาลีนา  เงาะ
บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
   
นางสาวรอกีเยาะ   ลาเตะ
เจ้าหน้าที่ธุระการ
นางสาวนงนุช  ยงยศยิ่ง
   
นางสาวซัมซียะ  สาและ
เจ้าหน้าที่บัณทึกข้อมูล 
 
   
   
   
   

 

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี    ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (ชั้น 1)
ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000
โทร/แฟกส์   073-335159
©2017