สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์แรงงานอำเภอ
หลักสูตร : การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาแอพลิเคชั่น เพื่องานประชาสัมพันธ์ ปบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์แรงงานอำเภอ ปี 2561้