สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

เขียนโดย Saleena
ฮิต: 1257

“ประชารัฐร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์จังหวัดปัตตานี” ประจำปี 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยจ่าเอกพันธ์ชิต กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์จังหวัดปัตตานี” ประจำปี 2560